Kägelhallen Finspång

 Välkommen

 

web hosting

KÄGELKLUBBEN PENSIONISTENS STYRELSE 2016

 

Ordförande                Leif Eriksson                             14401

Sekreterare               Chris Grüttner                           076-7637043

Kassör                       Anette Burman                           073-8547426

 

Ledamot                     Gun Axelsson                            41707

Ledamot                     Bengt-Olof Andersson              16785

Ledamot                     Birgit Gustafsson                      15924

 

Ersättare                   Ingegärd Johansson                   070-3526081

 

 

Representanter till Föreningen Kägelhallens styrelse

 

Ledamot                    Leif Eriksson                              14401

Ledamot                    Agneta Ohlin                              154 90

Ersättare                   Birgith Gabrielsson                   073-9295002

Ersättare                   Rolf Sundström                         152 86

 

Revisorer

Revisor                      Marianne Johansson                 169 65

Revisor                      Lennart Johansson                    184 15

 

 

 

 

 

 

Tävlingskommitèn

 

C-H Gabrielsson                                                             070-2041815

Marianne Johansson                                                     169 65

Sune Ljung                                                                    072-7021866

Pentti Rantala                                                                162 81                    

 

SvKf Styrelserepresentant

 

Rolf Sundström                                                             152 86

 

Valberedning

 

Lennart Johansson  ( Sammankallande )                    18415

Guy Nordström                                                            10005

Else-Maj Grönborg                                                      146 02

Fest o resekommitté:

Christer Hellqvist                                                 432 45

Arne Hultqvist                                                      302 95

Eva Ljung                                                             070/4441917

Marianne Finér                                                    070/9917114

Agneta Ohlin                                                        15490