Kägelhallen Finspång

 Välkommen

 

web hosting

KÄGELKLUBBEN PENSIONISTENS STYRELSE 2022

 

Ordförande                Carl-Henrik Gabrielsson           070-2041815

Sekreterare               Barbro Skoglund                        076-7946755

Kassör                       Lennart Johansson                     073-0255764

Ledamot                     Margareta Österberg                070-6024564

Ledamot                     Bengt-Olof Andersson               072-7416785

Ledamot                     Arne Bjuhr                                  072-9733940

Ledamot                     Ingegärd Johansson                   070-3526081

Ersättare                     Anders Bergman                          070-5336068

Ersättare                    Göran Engström                       070-8390354

 

 

Representanter till Föreningen Kägelhallens styrelse

 

Ledamot                    Arne Bjuhr                                 072-9733940

Ledamot                    Agneta Ohlin                              073-2227198

Ersättare                   Birgith Gabrielsson                   073-9295002

Ersättare                   Guy Nordström                         070-6430612

 

Revisorer

Revisor                      Marianne Johansson                 079-3416835

Revisor                      Anette Burman                          073-8547426

 

 

 

 

 

 

Tävlingskommitèn

 

C-H Gabrielsson                                                            070-2041815

Barbro Skoglund                                                          076-7946755

Ken Lundström                                                              070-8239730 

               

 

SvKf Styrelserepresentant

 

John Nielsen                                                                    076-8518922

 

Valberedning

 

Guy Nordström        ( Sammankallande)                       070-6430612

Bengt-Olov Andersson                                                     072-7416785

                                                     

Fest o resekommitté: Vilande