Kägelhallen Finspång

 Välkommen

 

web hosting

KÄGELKLUBBEN PENSIONISTENS STYRELSE 2019

 

Ordförande                Bo Olsson                                   070-3953691

Sekreterare               Barbro Skoglund                        076-7946755

Kassör                       Anette Burman                            073-8547426

Ledamot                     Gun Axelsson                             070-6228323

Ledamot                     Bengt-Olof Andersson               072-7416785

Ledamot                     Arne Bjuhr                                  072-9733940

Ledamot                     Ingegärd Johansson                   070-3526081

Ersättare                     Anders Bergman                          070-5336068

Ersättare                     Birgit Gustafsson                       15924

 

 

Representanter till Föreningen Kägelhallens styrelse

 

Ledamot                    Bo Olsson                                   070-3953691

Ledamot                    Agneta Ohlin                              073-3227198

Ersättare                   Birgith Gabrielsson                   073-9295002

Ersättare                   Rolf Sundström                         152 86

 

Revisorer

Revisor                      Marianne Johansson                 079-3416835

Revisor                      Lennart Johansson                    073-0255764

 

 

 

 

 

 

Tävlingskommitèn

 

C-H Gabrielsson                                                             070-2041815

Göran Fyhr                                                                   070-6378064

Sune Ljung                                                                    072-7021866

Ken Lundström                                                              070-8239730                 

 

SvKf Styrelserepresentant

 

Göran Fyhr                                                                   070-6378064

 

Valberedning

 

Lennart Johansson  ( Sammankallande )                    073-0255764

Guy Nordström                                                            10005

                                                     

Fest o resekommitté:

Christer Hellqvist                                                070-3051275

Arne Hultqvist                                                      070-6646085

Margareta Österberg                                          070-6024564

Marianne Finér                                                    070-9917114

Agneta Ohlin                                                        073-2227198