KK Pensionistens seriespel 7 maj – 29 okt . 2019

 

 

 

 

 

 

 

 
Deltagande lag:
 
1. Gullvivan
 
5. Blåsippan
 
9. Linnéan
 

 

 
2. Mandelblom
 
6. Vitsippan
 
10. Malvan
 

 

 
3. Kattfot
 
7. Blåklint
 
11. Vallmo
 

 

 
4. Blåviol
 
8. Prästkrage
 
12. Tussilago
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 1
 
7- maj
 
Spelomg. 6
 
11 – juni
 
Linnéan - Malvan 25-30 Vitsippan - Linnéan
 
Vallmo - Tussilago 29-26 Vallmo - Kattfot
 
Gullvivan - Mandelblom 29-27 Blåklint - Gullvivan
 
Kattfot - Blåviol 31-26 Tussilago - Blåviol
 
Blåsippan - Vitsippan 43-15 Mandelblom - Prästkrage
 
Blåklint - Prästkrage 25-30 Blåsippan - Malvan
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 2
 
14 – maj
 
Spelomg. 7
 
13 – aug.
 
Gullvivan - Kattfot 20-37 Blåviol - Malvan
 
Mandelblom - Blåviol 22-34 Prästkrage - Tussilago
 
Malvan - Tussilago 28-27 Kattfot - Blåsippan
 
Blåsippan - Blåklint 30-26 Linnéan - Blåklint
 
Vitsippan - Prästkrage 21-42 Mandelblom - Vitsippan
 
Linnéan - Vallmo 34-24 Vallmo - Gullvivan
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 3
 
21 – maj
 
Spelomg. 8
 
20 – aug.
 
Tussilago - Mandelblom
 
Blåviol - Vitsippan
 
Blåsippan - Prästkrage
 
Malvan - Blåklint
 
Kattfot - Blåklint
 
Prästkrage - Vallmo
 
Linnéan - Gullvivan
 
Mandelblom - Kattfot
 
Blåviol - Vallmo
 
Gullvivan - Blåsippan
 
Vitsippan - Malvan
 
Linnéan - Tussilago
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 4
 
28 – maj
 
Spelomg. 9
 
27 – aug.
 
Vitsippan
 
Blåklint
 
Prästkrage - Kattfot
 
Blåsippan - Linnéan
 
Malvan - Gullvivan
 
Vallmo - Mandelblom
 
Tussilago - Blåsippan
 
Tussilago - Gullvivan
 
Vallmo - Vitsippan
 
Malvan - Kattfot
 
Blåklint - Blåviol
 
Prästkrage - Blåviol
 
Linnéan - Mandelblom
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 5
 
4 – juni
 
Spelomg. 10
 
3 – sept.
 
Mandelblom - Blåsippan
 
Vitsippan
 
Tussilago
 
Gullvivan - Blåviol
 
Blåklint - Vallmo
 
Prästkrage - Linnéan
 
Mandelblom - Malvan
 
Malvan - Vallmo
 
Gullvivan - Prästkrage
 
Blåklint - Tussilago
 
Kattfot - Linnéan
 
Vitsippan - Kattfot
 
Blåviol - Blåsippan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 11
 
10 – sept
 
Spelomg.17
 
22 – okt
 
Prästkrage - Malvan
 
Blåviol - Tussilago
 
Blåviol - Linnéan
 
Prästkrage - Mandelblom
 
Gullvivan - Vitsippan
 
Gullvivan - Blåklint
 
Kattfot - Tussilago
 
Linnéan - Vitsippan
 
Blåsippan - Vallmo
 
Malvan - Blåsippan
 
Blåklint - Mandelblom
 
Kattfot - Vallmo
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 12
 
17 – sept
 
Spelomg. 18
 
29 – okt
 
Malvan - Linnéan
 
Gullvivan - Vallmo
 
Mandelblom - Gullvivan
 
Blåklint - Linnéan
 
Tussilago - Vallmo
 
Blåsippan - Kattfot
 
Blåviol - Kattfot
 
Vitsippan - Mandelblom
 
Prästkrage - Blåklint
 
Malvan - Blåviol
 
Vitsippan - Blåsippan
 
Tussilago - Prästkrage
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 13
 
24 – sept
 
Spelomg. 19
 
5 – nov
 
Kattfot - Gullvivan
 
Vallmo - Prästkrage
 
Prästkrage - Vitsippan
 
Blåsippan - Gullvivan
 
Blåviol - Mandelblom
 
Vitsippan - Blåviol
 
Blåklint - Blåsippan
 
Blåklint - Malvan
 
Vallmo - Linnéan
 
Tussilago - Linnéan
 
Tussilago - Malvan
 
Kattfot - Mandelblom
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 14
 
1 – okt.
 
Spelomg. 20
 
12 – nov
 
Blåklint - Kattfot
 
Blåsippan - Tussilago
 
Mandelblom - Tussilago
 
Vitsippan - Vallmo
 
Malvan - Vitsippan
 
Blåviol - Blåklint
 
Prästkrage - Blåsippan
 
Mandelblom - Linnéan
 
Gullvivan - Linnéan
 
Kattfot - Prästkrage
 
Vallmo - Blåviol
 
Gullvivan - Malvan
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 15
 
8 – okt.
 
Spelomg. 21
 
19 – nov.
 
Blåviol - Prästkrage
 
Vallmo - Blåklint
 
Kattfot - Malvan
 
Blåsippan - Blåviol
 
Linnéan - Blåsippan
 
Tussilago - Vitsippan
 
Mandelblom - Vallmo
 
Prästkrage - Gullvivan
 
Gullvivan - Tussilago
 
Malvan - Mandelblom
 
Blåklint - Vitsippan
 
Linnéan - Kattfot
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 16
 
15 – okt.
 
Spelomg. 22
 
26 – nov.
 
Blåsippan - Mandelblom
 
Vallmo - Blåsippan
 
Kattfot - Vitsippan
 
Tussilago - Kattfot
 
Linnéan - Prästkrage
 
Linnéan - Blåviol
 
Vallmo - Malvan
 
Malvan - Prästkrage
 
Tussilago - Blåklint
 
Vitsippan - Gullvivan
 
Blåviol - Gullvivan
 
Mandelblom - Blåklint