KK Pensionistens seriespel 7 maj – 29 okt . 2019

 

 

 

 

 

 

 

 
Deltagande lag:
 
1. Gullvivan
 
5. Blåsippan
 
9. Linnéan
 

 

 
2. Mandelblom
 
6. Vitsippan
 
10. Malvan
 

 

 
3. Kattfot
 
7. Blåklint
 
11. Vallmo
 

 

 
4. Blåviol
 
8. Prästkrage
 
12. Tussilago
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 1
 
7- maj
 
Spelomg. 6
 
11 – juni
 
Linnéan - Malvan 25-30 Vitsippan - Linnéan 24-37
Vallmo - Tussilago 29-26 Vallmo - Kattfot 20-45
Gullvivan - Mandelblom 29-27 Blåklint - Gullvivan 22-33
Kattfot - Blåviol 31-26 Tussilago - Blåviol 27-28
Blåsippan - Vitsippan 43-15 Mandelblom - Prästkrage 21-41
Blåklint - Prästkrage 25-30 Blåsippan - Malvan 39-16

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 2
 
14 – maj
 
Spelomg. 7
 
13 – aug.
 
Gullvivan - Kattfot 20-37 Blåviol - Malvan 25-30
Mandelblom - Blåviol 22-34 Prästkrage - Tussilago 31-25
Malvan - Tussilago 28-27 Kattfot - Blåsippan 22-34
Blåsippan - Blåklint 30-26 Linnéan - Blåklint 26-29
Vitsippan - Prästkrage 21-42 Mandelblom - Vitsippan 41-17
Linnéan - Vallmo 34-24 Vallmo - Gullvivan 31-25

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 3
 
21 – maj
 
Spelomg. 8
 
20 – aug.
 
Tussilago - Mandelblom 31-24 Blåviol - Vitsippan 37-18
Blåsippan - Prästkragen 33-24 Malvan - Blåklint 29-28
Kattfot - Blåklint 18-37 Prästkrage - Vallmo 21-35
Linnéan - Gullvivan 26-29 Mandelblom - Kattfot 22-35
Blåviol - Vallmo 45-15 Gullvivan - Blåsippan 21-35
Vitsippan - Malvan 20-35 Linnéan - Tussilago 42-15

 

 

 

 

 

 

 
 
Spelomg. 4
 
28 – maj
 
Spelomg. 9
 
27 – aug.
 
Vitsippan
 
Blåklint 21-34 Prästkrage - Kattfot 19-40
Blåsippan - Linnéan 37-18 Malvan - Gullvivan 23-34
Vallmo - Mandelblom 18-42 Tussilago - Blåsippan 24-31
Tussilago - Gullvivan 25-34 Vallmo - Vitsippan 20-37
Malvan - Kattfot 35-22 Blåklint - Blåviol 21-34
Prästkrage - Blåviol 23-38 Linnéan - Mandelblom 29-26

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 5
 
4 – juni
 
Spelomg. 10
 
3 – sept.
 
Mandelblom - Blåsippan 23-38 Vitsippan
 
Tussilago 30-26
Gullvivan - Blåviol 33-23 Blåklint - Vallmo 30-27
Prästkrage - Linnéan 17-42 Mandelblom - Malvan 26-36
Malvan - Vallmo 18-41 Gullvivan - Prästkrage 39-17
Blåklint - Tussilago 38-21 Kattfot - Linnéan 24-31
Vitsippan - Kattfot 27-28 Blåviol - Blåsippan 25-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 11
 
10 – sept
 
Spelomg.17
 
22 – okt
 
Prästkrage - Malvan 28-28 Blåviol - Tussilago 37-22
Blåviol - Linnéan 25-31 Prästkrage - Mandelblom 19-42
Gullvivan - Vitsippan 27-28 Gullvivan - Blåklint 27-29
Kattfot - Tussilago 33-22 Linnéan - Vitsippan 41-20
Blåsippan - Vallmo 33-23 Malvan - Blåsippan 20-35
Blåklint - Mandelblom 29-26 Kattfot - Vallmo 33-22

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 12
 
17 – sept
 
Spelomg. 18
 
29 – okt
 
Malvan - Linnéan 31-24 Gullvivan - Vallmo 29-26
Mandelblom - Gullvivan 22-33 Blåklint - Linnéan 21-37
Tussilago - Vallmo 21-34 Blåsippan - Kattfot 44-15
Blåviol - Kattfot 26-29 Vitsippan - Mandelblom 22-39
Prästkrage - Blåklint 23-33 Malvan - Blåviol 21-38
Vitsippan - Blåsippan 15-44 Tussilago - Prästkrage 19-36

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 13
 
24 – sept
 
Spelomg. 19
 
5 – nov
 
Kattfot - Gullvivan 35-22 Vallmo - Prästkrage 37-19
Prästkrage - Vitsippan 38-19 Blåsippan - Gullvivan 19-42
Blåviol - Mandelblom 32-26 Vitsippan - Blåviol 24-34
Blåklint - Blåsippan 19-38 Blåklint - Malvan 33-26
Vallmo - Linnéan 24-32 Tussilago - Linnéan 19-39
Tussilago - Malvan 21-36 Kattfot - Mandelblom 32-24

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 14
 
1 – okt.
 
Spelomg. 20
 
12 – nov
 
Blåklint - Kattfot 27-29 Blåsippan - Tussilago 31-24
Mandelblom - Tussilago 40-19 Vitsippan - Vallmo 16-44
Malvan - Vitsippan 32-25 Blåviol - Blåklint 36-25
Prästkrage - Blåsippan 30-25 Mandelblom - Linnéan 22-35
Gullvivan - Linnéan 30-25 Kattfot - Prästkrage 22-35
Vallmo - Blåviol 31-24 Gullvivan - Malvan 29-36

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 15
 
8 – okt.
 
Spelomg. 21
 
19 – nov.
 
Blåviol - Prästkrage 30-28 Vallmo - Blåklint
 
Kattfot - Malvan 27-30 Blåsippan - Blåviol
 
Linnéan - Blåsippan 36-21 Tussilago - Vitsippan
 
Mandelblom - Vallmo 31-25 Prästkrage - Gullvivan
 
Gullvivan - Tussilago 25-30 Malvan - Mandelblom
 
Blåklint - Vitsippan 40-20 Linnéan - Kattfot
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 16
 
15 – okt.
 
Spelomg. 22
 
26 – nov.
 
Blåsippan - Mandelblom 35-20 Vallmo - Blåsippan
 
Kattfot - Vitsippan 37-22 Tussilago - Kattfot
 
Linnéan - Prästkrage 31-26 Linnéan - Blåviol
 
Vallmo - Malvan 22-33 Malvan - Prästkrage
 
Tussilago - Blåklint 21-36 Vitsippan - Gullvivan
 
Blåviol - Gullvivan 30-25 Mandelblom - Blåklint