KK Pensionistens seriespel 3 april – 30 okt . 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deltagande lag:
 
1. Gullvivan
 
5. Blåsippan
 
9. Linnéan
 

 

 

 

 

 
2. Mandelblom
 
6. Vitsippan
 
10. Malvan
 

 

 

 

 

 
3. Kattfot
 
7. Blåklint
 
11. Vallmo
 

 

 

 

 

 
4. Blåviol
 
8. Prästkrage
 
12. Tussilago
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 1
 
3 – april
 
Spelomg. 6
 
15 – maj
 

 

 

 
Linnéan - Malvan 27-29 Vitsippan - Linnéan 18-41
 

 

 
Vallmo - Tussilago 30-25 Vallmo - Kattfot 31-27
 

 

 
Gullvivan - Mandelblom 25-30 Blåklint - Gullvivan 15-49
 

 

 
Kattfot - Blåviol 24-33 Tussilago - Blåviol 27-29
 

 

 
Blåsippan - Vitsippan 31-25 Mandelblom - Prästkrage 41-20
 

 

 
Blåklint - Prästkrage 22-33 Blåsippan - Malvan 44-20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 2
 
10 – april
 
Spelomg. 7
 
22 – maj
 

 

 

 
Gullvivan - Kattfot 36-21 Blåviol - Malvan 26-30
 

 

 
Mandelblom - Blåviol 30-27 Prästkrage - Tussilago 25-34
 

 

 
Malvan - Tussilago 18-37 Kattfot - Blåsippan 21-35
 

 

 
Blåsippan - Blåklint 24-33 Linnéan - Blåklint 21-36
 

 

 
Vitsippan - Prästkrage 19-44 Mandelblom - Vitsippan 41-19
 

 

 
Linnéan - Vallmo 37-22 Vallmo - Gullvivan 20-35
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 3
 
17 – april
 
Spelomg. 8
 
29 – maj
 

 

 

 
Tussilago - Mandelblom 24-35 Blåviol - Vitsippan 45-15
 

 

 
Blåsippan - Prästkrage 31-24 Malvan - Blåklint 21-34
 

 

 
Kattfot - Blåklint 20-41 Prästkrage - Vallmo 26-33
 

 

 
Linnéan - Gullvivan 33-22 Mandelblom - Kattfot 41-18
 

 

 
Blåviol - Vallmo 30-25 Gullvivan - Blåsippan 32-23
 

 

 
Vitsippan - Malvan 23-32 Linnéan - Tussilago 35-21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 4
 
24 – april
 
Spelomg. 9
 
5 – juni
 

 

 

 
Vitsippan
 
Blåklint 20-37 Prästkrage - Kattfot 21-36
 

 

 
Blåsippan - Linnéan 31-26 Malvan - Gullvivan 20-36
 

 

 
Vallmo - Mandelblom 29-28 Tussilago - Blåsippan 30-25
 

 

 
Tussilago - Gullvivan 19-42 Vallmo - Vitsippan 31-25
 

 

 
Malvan - Kattfot 38-20 Blåklint - Blåviol 18-37
 

 

 
Prästkrage - Blåviol 15-49 Linnéan - Mandelblom 30-25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 5
 
8 – maj
 
Spelomg. 10
 
12 – juni
 

 

 

 
Mandelblom - Blåsippan 32-24 Vitsippan
 
Tussilago 25-32
 

 

 
Gullvivan - Blåviol 40-19 Blåklint - Vallmo 29-26
 

 

 
Prästkrage - Linnéan 39-20 Mandelblom - Malvan 27-30
 

 

 
Malvan - Vallmo 24-32 Gullvivan - Prästkrage 33-24
 

 

 
Blåklint - Tussilago 32-24 Kattfot - Linnéan 25-30
 

 

 
Vitsippan - Kattfot 20-36 Blåviol - Blåsippan 33-23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KK Pensionistens seriespel 3 april – 30 okt . 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 11
 
14 – aug
 
Spelomg.17
 
25 – sept
 

 

 

 
Prästkrage - Malvan
 
Blåviol - Tussilago
 

 

 

 
Blåviol - Linnéan
 
Prästkrage - Mandelblom
 

 

 

 
Gullvivan - Vitsippan
 
Gullvivan - Blåklint
 

 

 

 
Kattfot - Tussilago
 
Linnéan - Vitsippan
 

 

 

 
Blåsippan - Vallmo
 
Malvan - Blåsippan
 

 

 

 
Blåklint - Mandelblom
 
Kattfot - Vallmo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 12
 
21 – aug
 
Spelomg. 18
 
2 – okt
 

 

 

 
Malvan - Linnéan
 
Gullvivan - Vallmo
 

 

 

 
Mandelblom - Gullvivan
 
Blåklint - Linnéan
 

 

 

 
Tussilago - Vallmo
 
Blåsippan - Kattfot
 

 

 

 
Blåviol - Kattfot
 
Vitsippan - Mandelblom
 

 

 

 
Prästkrage - Blåklint
 
Malvan - Blåviol
 

 

 

 
Vitsippan - Blåsippan
 
Tussilago - Prästkrage
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 13
 
28 – aug
 
Spelomg. 19
 
9 – okt
 

 

 
 
Kattfot - Gullvivan
 
Vallmo - Prästkrage
 

 

 

 
Prästkrage - Vitsippan
 
Blåsippan - Gullvivan
 

 

 

 
Blåviol - Mandelblom
 
Vitsippan - Blåviol
 

 

 

 
Blåklint - Blåsippan
 
Blåklint - Malvan
 

 

 

 
Vallmo - Linnéan
 
Tussilago - Linnéan
 

 

 

 
Tussilago - Malvan
 
Kattfot - Mandelblom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 14
 
4 – sept
 
Spelomg. 20
 
16 – okt
 

 

 

 
Blåklint - Kattfot
 
Blåsippan - Tussilago
 

 

 

 
Mandelblom - Tussilago
 
Vitsippan - Vallmo
 

 

 

 
Malvan - Vitsippan
 
Blåviol - Blåklint
 

 

 

 
Prästkrage - Blåsippan
 
Mandelblom - Linnéan
 

 

 

 
Gullvivan - Linnéan
 
Kattfot - Prästkrage
 

 

 

 
Vallmo - Blåviol
 
Gullvivan - Malvan
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 15
 
11 – sept
 
Spelomg. 21
 
23 – okt
 

 

 

 
Blåviol - Prästkrage
 
Vallmo - Blåklint
 

 

 

 
Kattfot - Malvan
 
Blåsippan - Blåviol
 

 

 

 
Linnéan - Blåsippan
 
Tussilago - Vitsippan
 

 

 

 
Mandelblom - Vallmo
 
Prästkrage - Gullvivan
 

 

 

 
Gullvivan - Tussilago
 
Malvan - Mandelblom
 

 

 

 
Blåklint - Vitsippan
 
Linnéan - Kattfot
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spelomg. 16
 
18 – sept
 
Spelomg. 22
 
30 – okt
 

 

 

 
Blåsippan - Mandelblom
 
Vallmo - Blåsippan
 

 

 

 
Kattfot - Vitsippan
 
Tussilago - Kattfot
 

 

 

 
Linnéan - Prästkrage
 
Linnéan - Blåviol
 

 

 

 
Vallmo - Malvan
 
Malvan - Prästkrage
 

 

 

 
Tussilago - Blåklint
 
Vitsippan - Gullvivan
 

 

 

 
Blåviol - Gullvivan
 
Mandelblom - Blåklint