Kägelhallen Finspång

 Första sidan

Antik kägel
Tabell
 

web hosting

S p e l s c h e m a A n t i k e n 2 0 1 6 h ö s t S p e l s c h e m a A n t i k e n 2 0 1 6 - 1 7
vecka 39 kl. Bana Lag
 

 
vecka 44 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 49 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 4 kl. Bana Lag
 

 

 
16.30 1-2 Guldvingarna - Bingo
 
16.30 1-2 Nyckelpigorna - Vångarna
 
16.30 1-2 Guldvingarna - Bingo
 
16.30 1-2 Nyckelpigorna - Vångarna
22-sept
 
3-4 Vångarna - Nyckelpigorna 27-okt
 
3-4 Bingo - Guldvingarna 1-dec
 
3-4 Vångarna - Nyckelpigorna 26-jan
 
3-4 Bingo - Guldvingarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omg. 1 18.00 1-2 Falangerna - Omega Omg. 6 18.00 1-2 Nybörjarna - Getingarna Omg. 11 18.00 1-2 Falangerna - Omega Omg. 16 18.00 1-2 Nybörjarna - Getingarna

 
3-4 Getingarna - Nybörjarna
 
3-4 Omega - Falangerna
 
3-4 Getingarna - Nybörjarna
 
3-4 Omega - Falangerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lag som står över: Blåbären och Kulputtarna Lag som står över: Blåbären och Kulputtarna Lag som står över: Blåbären och Kulputtarna Lag som står över: Blåbären och Kulputtarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vecka 40 kl. Bana Lag
 

 
vecka 45 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 50 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 5 kl. Bana Lag
 

 

 
16.30 1-2 Nybörjarna - Kulputtarna
 
16.30 1-2 Falangerna
 
Bingo
 
16.30 1-2 Nybörjarna - Kulputtarna
 
16.30 1-2 Falangerna
 
Bingo
29-sept
 
3-4 Bingo - Falangerna 3-nov
 
3-4 Kulputtarna
 
Nybörjarna 8-dec
 
3-4 Bingo - Falangerna 2-feb
 
3-4 Kulputtarna
 
Nybörjarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omg. 2 18.00 1-2 Nyckelpigorna - Getingarna Omg. 7 18.00 1-2 Blåbären - Omega Omg. 12 18.00 1-2 Nyckelpigorna - Getingarna Omg. 17 18.00 1-2 Blåbären - Omega

 
3-4 Omega - Blåbären
 
3-4 Getingarna - Nyckelpigorna
 
3-4 Omega - Blåbären
 
3-4 Getingarna - Nyckelpigorna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-
 

 

 

 

 
-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lag som står över: Guldvingarna och Vångarna Lag som står över: Guldvingarna och Vångarna Lag som står över: Guldvingarna och Vångarna Lag som står över: Guldvingarna och Vångarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vecka 41 kl. Bana Lag
 

 
vecka 46 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 51 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 6 kl. Bana Lag
 

 

 
16.30 1-2 Kulputtarna - Vångarna
 
16.30 1-2 Guldvingarna - Blåbären
 
16.30 1-2 Kulputtarna - Vångarna
 
16.30 1-2 Guldvingarna - Blåbären
6-okt
 
3-4 Blåbären - Guldvingarna 10-nov
 
3-4 Vångarna - Kulputtarna 15-dec
 
3-4 Blåbären - Guldvingarna 9-feb
 
3-4 Vångarna - Kulputtarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-
 

 

 

 
-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omg. 3 18.00 1-2 Nyckelpigorna - Nybörjarna Omg. 8 18.00 1-2 Omega - Bingo Omg. 13 18.00 1-2 Nyckelpigorna - Nybörjarna Omg. 18 18.00 1-2 Omega - Bingo

 
3-4 Bingo - Omega
 
3-4 Nybörjarna - Nyckelpigorna
 
3-4 Bingo - Omega
 
3-4 Nybörjarna - Nyckelpigorna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-
 

 

 

 

 
-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lag som står över: Falangerna och Getingarna Lag som står över: Falangerna och Getingarna Lag som står över: Falangerna och Getingarna Lag som står över: Falangerna och Getingarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vecka 42 kl. Bana Lag
 

 
vecka 47 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 2 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 7 kl. Bana Lag
 

 

 
16.30 1-2 Nybörjarna - Vångarna
 
16.30 1-2 Kulputtarna
 
Getingarna
 
16.30 1-2 Nybörjarna - Vångarna
 
16.30 1-2 Kulputtarna
 
Getingarna
13-okt
 
3-4 Getingarna - Kulputtarna 17-nov
 
3-4 Vångarna
 
Nybörjarna 12-jan
 
3-4 Getingarna - Kulputtarna 16-feb
 
3-4 Vångarna
 
Nybörjarna

 

 

 
-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omg. 4 18.00 1-2 Omega - Guldvingarna Omg. 9 18.00 1-2 Blåbären
 
Falangerna Omg. 14 18.00 1-2 Omega - Guldvingarna Omg. 19 18.00 1-2 Blåbären
 
Falangerna

 
3-4 Falangerna - Blåbären
 
3-4 Guldvingarna
 
Omega
 
3-4 Falangerna - Blåbären
 
3-4 Guldvingarna
 
Omega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lag som står över: Bingo och Nyckelpigorna Lag som står över: Bingo och Nyckelpigorna Lag som står över: Bingo och Nyckelpigorna Lag som står över: Bingo och Nyckelpigorna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vecka 43 kl. Bana Lag
 

 
vecka 48 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 3 kl. Bana Lag
 

 
Vecka 9 kl. Bana Lag
 

 

 
16.30 1-2 Guldvingarna - Falangerna
 
16.30 1-2 Kulputtarna - Nyckelpigorna
 
16.30 1-2 Guldvingarna - Falangerna
 
16.30 1-2 Kulputtarna - Nyckelpigorna
20-okt
 
3-4 Nyckelpigorna - Kulputtarna 24-nov
 
3-4 Falangerna - Guldvingarna 19-jan
 
3-4 Nyckelpigorna - Kulputtarna 2-mars
 
3-4 Falangerna - Guldvingarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omg. 5 18.00 1-2 Vångarna - Getingarna Omg. 10 18.00 1-2 Blåbären - Bingo Omg. 15 18.00 1-2 Vångarna - Getingarna Omg. 20 18.00 1-2 Blåbären - Bingo

 
3-4 Bingo - Blåbären
 
3-4 Getingarna - Vångarna
 
3-4 Bingo - Blåbären
 
3-4 Getingarna - Vångarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lag som står över: Omega och Nybörjarna Lag som står över: Omega och Nybörjarna Lag som står över: Omega och Nybörjarna Lag som står över: Omega och Nybörjarna