Kägelhallen Finspång

 Första sidan

 

web hosting

Här hittar ni aktuell tabell, spelschema och äldre resultat.

Spelregler för kägelspelet "Antikkägel"
 

Spelet består av 4 avdelningar, Långpott, Westgötapott, Toddykung och Husnummer.
Varje avdelning behandlas nedan var för sig.

Långpott
Varje spelare slår 10 klot (i två omgångar 5 klot åt gången) på full uppställning.
Poäng enligt nedan.

50 poäng om alla käglor slås ned.
40 poäng om 8st käglor slås ned och nr. 5 står kvar.
30 poäng om 8st käglor slås ned och nr. 5 är nedslagen.
25 poäng om käglor nr. 1, 5 och 9 (svinrygg) är nedslagna.
20 poäng om 7st käglor är nedslagna.
15 poäng om 6st käglor är nedslagna och en av dem är nr. 1.
10 poäng om 3-5st käglor är nedslagna och en av dem är nr.1, dessutom om 6st käglor är nedslagna, men ej nr. 1.
5 poäng om 3-5st käglor är nedslagna, men ej nr1, dessutom om 2st käglor är nedslagna, om dessa är nr. 2-7, 3-8 eller nr.1 +1st till.
I övriga fall då 1-2st käglor slås ned blir det ingen poängutdelning.
Om kägla nr 4 eller 6 slås ned ger det vid lika slutställning fördel.
När alla spelare har slagit 10st klot räknas poängen samman för varje spelare och den som får högsta poäng får platssiffra 1 och näst högsta poäng får platssiffra 2 osv.

Westgötapott
När alla spelare slagit 5st klot räknas poängen samman för varje spelare och den som får högsta poäng får platssiffra 1 och näst högsta poäng får platssiffra 2 osv.

Toddykung
Käglor nr 7, 8 och 9 uppställes för spel. 1 poäng för varje träff på nr 9.
Man spelar 3st klot, vid full pott 1st extra klot.

Den som träffar 4st kungar får 0 poäng. 3st kungar 1 poäng, 2st kungar 2 poäng, 1st kung 3 poäng och den som boommar samtliga får 4 poäng.

När alla spelare slagit 3 eller (vid full pott) 4st klot räknas poängen samman för varje spelare och den som får lägsta poäng får platssiffra 1 och näst lägsta poäng får platssiffra 2 osv.

Husnummer
Spelet går till så att fyra klot spelas, och det antal käglor som slås omkull, den siffran skriver man in i protokollet. Det gäller att få så högt tal som möjligt, t.ex. ger fyra Bataljoner 9999 poäng.

När alla spelare slagit 4st klot räknas poängen samman för varje spelare och den som får högsta poängen får platssiffra 1 och näst högsta poängen får platssiffra 2 osv.

Uträckning
När alla spelare avslutat spelet räknas platssiffrorna samman för varje spelare och den som får lägsta platssiffra får slutsiffra 1 och näst lägsta platssiffra får slutsiffra 2 osv.
Lagkapetenen skriver sedan in sina spelares slutsiffra, det lag som får lägsta slutsiffra vinner.

Antalet spelare
Varje lag består av fem man, men i uträckningen stryks den högsta slutsiffran, man räknar alltså bara dem fyra bästa slutsiffrorna för slutresultatet.

Skulle ett lag sakna en man kan läget spela ändå. Skulle två man saknas får motståndarlaget utse en man ur detta lag att spela fjärde man.

Vid WO, får spelande laget platssiffror 1, 2 ,3 ,4 och 5 platssiffra 5 räknas bort varvid slutsiffran blir 10. Laget som lämnat WO får platssiffror 6, 7, 8, 9 och 10 platssiffra 10 räknas bort varvid slutsiffran blir 30.